Kody Pkwiu, Klasyfikacja Pkwiu - Wyszukiwarka Kodów Pkwiu     Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

E-Pkwiu

Wpisz szukane s_owo lub fraz_:

uwzgl_dnij dzia_y, grupy oraz klasy
poka_ wyja_nienia
Grupa 10 kod__w E-Pkwiu
Zawiera: 531 z 8561 kod__w E-Pkwiu.
E-Pkwiu: 10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.html
E-Pkwiu: 10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.1.html
E-Pkwiu: 10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.html
E-Pkwiu: 10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.1.html
E-Pkwiu: 10.11.11 - Mięso z bydła świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.11.html
E-Pkwiu: 10.11.11.0 - Mięso z bydła świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.11 - Mięso z bydła świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.11.0.html
E-Pkwiu: 10.11.12 - Mięso ze świń świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.12.html
E-Pkwiu: 10.11.12.0 - Mięso ze świń świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.12 - Mięso ze świń świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.12.0.html
E-Pkwiu: 10.11.13 - Mięso z owiec świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.13.html
E-Pkwiu: 10.11.13.0 - Mięso z owiec świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.13 - Mięso z owiec świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.13.0.html
E-Pkwiu: 10.11.14 - Mięso z kóz świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.14.html
E-Pkwiu: 10.11.14.0 - Mięso z kóz świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.14 - Mięso z kóz świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.14.0.html
E-Pkwiu: 10.11.15 - Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.15.html
E-Pkwiu: 10.11.15.0 - Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 - Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.15 - Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.15.0.html
E-Pkwiu: 10.11.2 - Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.2.html
E-Pkwiu: 10.11.20 - Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.2 - Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.20.html
E-Pkwiu: 10.11.20.0 - Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.2 - Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.20 - Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.20.0.html
E-Pkwiu: 10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.3.html
E-Pkwiu: 10.11.31 - Mięso z bydła zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.31.html
E-Pkwiu: 10.11.31.0 - Mięso z bydła zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.31 - Mięso z bydła zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.31.0.html
E-Pkwiu: 10.11.32 - Mięso ze świń zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.32.html
E-Pkwiu: 10.11.32.0 - Mięso ze świń zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.32 - Mięso ze świń zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.32.0.html
E-Pkwiu: 10.11.33 - Mięso z owiec zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.33.html
E-Pkwiu: 10.11.33.0 - Mięso z owiec zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.33 - Mięso z owiec zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.33.0.html
E-Pkwiu: 10.11.34 - Mięso z kóz zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.34.html
E-Pkwiu: 10.11.34.0 - Mięso z kóz zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.34 - Mięso z kóz zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.34.0.html
E-Pkwiu: 10.11.35 - Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.35.html
E-Pkwiu: 10.11.35.0 - Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.35 - Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.35.0.html
E-Pkwiu: 10.11.39 - Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.39.html
E-Pkwiu: 10.11.39.0 - Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.3 - Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.39 - Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.39.0.html
E-Pkwiu: 10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.4.html
E-Pkwiu: 10.11.41 - Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.41.html
E-Pkwiu: 10.11.41.0 - Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10.11.41 - Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.41.0.html
E-Pkwiu: 10.11.42 - Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.42.html
E-Pkwiu: 10.11.42.0 - Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10.11.42 - Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.42.0.html
E-Pkwiu: 10.11.43 - Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.43.html
E-Pkwiu: 10.11.43.0 - Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10.11.43 - Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.43.0.html
E-Pkwiu: 10.11.44 - Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.44.html
E-Pkwiu: 10.11.44.0 - Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10.11.44 - Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.44.0.html
E-Pkwiu: 10.11.45 - Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.45.html
E-Pkwiu: 10.11.45.0 - Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.4 - Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10.11.45 - Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.45.0.html
E-Pkwiu: 10.11.5 - Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.5.html
E-Pkwiu: 10.11.50 - Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.5 - Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.50.html
E-Pkwiu: 10.11.50.0 - Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.5 - Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.50 - Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.50.0.html
E-Pkwiu: 10.11.6 - Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.6.html
E-Pkwiu: 10.11.60 - Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.6 - Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.60.html
E-Pkwiu: 10.11.60.0 - Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.6 - Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.60 - Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.60.0.html
E-Pkwiu: 10.11.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.9.html
E-Pkwiu: 10.11.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.99.html
E-Pkwiu: 10.11.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 - MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.11.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.11.99.0.html
E-Pkwiu: 10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.html
E-Pkwiu: 10.12.1 - Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.1.html
E-Pkwiu: 10.12.10 - Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.1 - Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.10.html
E-Pkwiu: 10.12.10.0 - Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.1 - Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
10.12.10 - Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.10.0.html
E-Pkwiu: 10.12.2 - Mięso z drobiu zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.2.html
E-Pkwiu: 10.12.20 - Mięso z drobiu zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.2 - Mięso z drobiu zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.20.html
E-Pkwiu: 10.12.20.0 - Mięso z drobiu zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.2 - Mięso z drobiu zamrożone
10.12.20 - Mięso z drobiu zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.20.0.html
E-Pkwiu: 10.12.3 - Tłuszcz z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.3.html
E-Pkwiu: 10.12.30 - Tłuszcz z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.3 - Tłuszcz z drobiu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.30.html
E-Pkwiu: 10.12.30.0 - Tłuszcz z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.3 - Tłuszcz z drobiu
10.12.30 - Tłuszcz z drobiu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.30.0.html
E-Pkwiu: 10.12.4 - Podroby jadalne z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.4.html
E-Pkwiu: 10.12.40 - Podroby jadalne z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.4 - Podroby jadalne z drobiu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.40.html
E-Pkwiu: 10.12.40.0 - Podroby jadalne z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.4 - Podroby jadalne z drobiu
10.12.40 - Podroby jadalne z drobiu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.40.0.html
E-Pkwiu: 10.12.5 - Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.5.html
E-Pkwiu: 10.12.50 - Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.5 - Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.50.html
E-Pkwiu: 10.12.50.0 - Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.5 - Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10.12.50 - Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.50.0.html
E-Pkwiu: 10.12.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.9.html
E-Pkwiu: 10.12.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.99.html
E-Pkwiu: 10.12.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.12 - MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10.12.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.12.99.0.html
E-Pkwiu: 10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.html
E-Pkwiu: 10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.1.html
E-Pkwiu: 10.13.11 - Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.11.html
E-Pkwiu: 10.13.11.0 - Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10.13.11 - Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.11.0.html
E-Pkwiu: 10.13.12 - Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.12.html
E-Pkwiu: 10.13.12.0 - Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10.13.12 - Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.12.0.html
E-Pkwiu: 10.13.13 - Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadal
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.13.html
E-Pkwiu: 10.13.13.0 - Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jad
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10.13.13 - Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadal
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.13.0.html
E-Pkwiu: 10.13.14 - Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.14.html
E-Pkwiu: 10.13.14.0 - Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10.13.14 - Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.14.0.html
E-Pkwiu: 10.13.15 - Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.15.html
E-Pkwiu: 10.13.15.0 - Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10.13.15 - Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.15.0.html
E-Pkwiu: 10.13.16 - Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.16.html
E-Pkwiu: 10.13.16.0 - Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1 - Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10.13.16 - Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.16.0.html
E-Pkwiu: 10.13.9 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.9.html
E-Pkwiu: 10.13.91 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.9 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.91.html
E-Pkwiu: 10.31.91.0 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.9 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane
10.13.91 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.91.0.html
E-Pkwiu: 10.13.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.9 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.99.html
E-Pkwiu: 10.13.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobio
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1 - MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.13 - WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.9 - Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane
10.13.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.13.99.0.html
E-Pkwiu: 10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.2.html
E-Pkwiu: 10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.html
E-Pkwiu: 10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.1.html
E-Pkwiu: 10.20.11 - Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.11.html
E-Pkwiu: 10.20.11.0 - Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10.20.11 - Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.11.0.html
E-Pkwiu: 10.20.12 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.12.html
E-Pkwiu: 10.20.12.0 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10.20.12 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.12.0.html
E-Pkwiu: 10.20.13 - Ryby zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.13.html
E-Pkwiu: 10.20.13.0 - Ryby zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10.20.13 - Ryby zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.13.0.html
E-Pkwiu: 10.20.14 - Filety rybne zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.14.html
E-Pkwiu: 10.20.14.0 - Filety rybne zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10.20.14 - Filety rybne zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.14.0.html
E-Pkwiu: 10.20.15 - Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.15.html
E-Pkwiu: 10.20.15.0 - Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10.20.15 - Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.15.0.html
E-Pkwiu: 10.20.16 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.16.html
E-Pkwiu: 10.20.16.0 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 - Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10.20.16 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.16.0.html
E-Pkwiu: 10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.2.html
E-Pkwiu: 10.20.21 - Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.21.html
E-Pkwiu: 10.20.21.0 - Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10.20.21 - Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.21.0.html
E-Pkwiu: 10.20.22 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.22.html
E-Pkwiu: 10.20.22.0 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10.20.22 - Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.22.0.html
E-Pkwiu: 10.20.23 - Ryby suszone, solone lub w solance
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.23.html
E-Pkwiu: 10.20.23.0 - Ryby suszone, solone lub w solance
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10.20.23 - Ryby suszone, solone lub w solance
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.23.0.html
E-Pkwiu: 10.20.24 - Ryby wędzone, włączając filety
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.24.html
E-Pkwiu: 10.20.24.0 - Ryby wędzone, włączając filety
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10.20.24 - Ryby wędzone, włączając filety
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.24.0.html
E-Pkwiu: 10.20.25 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.25.html
E-Pkwiu: 10.20.25.0 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10.20.25 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.25.0.html
E-Pkwiu: 10.20.26 - Kawior i namiastki kawioru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.26.html
E-Pkwiu: 10.20.26.0 - Kawior i namiastki kawioru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.2 - Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10.20.26 - Kawior i namiastki kawioru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.26.0.html
E-Pkwiu: 10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.3.html
E-Pkwiu: 10.20.31 - Skorupiaki zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.31.html
E-Pkwiu: 10.20.31.0 - Skorupiaki zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.31 - Skorupiaki zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.31.0.html
E-Pkwiu: 10.20.32 - Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.32.html
E-Pkwiu: 10.20.32.0 - Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.32 - Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.32.0.html
E-Pkwiu: 10.20.33 - Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.33.html
E-Pkwiu: 10.20.33.0 - Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.33 - Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.33.0.html
E-Pkwiu: 10.20.34 - Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zak
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.34.html
E-Pkwiu: 10.20.34.0 - Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub z
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.3 - Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.34 - Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zak
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.34.0.html
E-Pkwiu: 10.20.4 - Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiakó
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.4.html
E-Pkwiu: 10.20.41 - Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.4 - Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiakó
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.41.html
E-Pkwiu: 10.20.41.0 - Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.4 - Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiakó
10.20.41 - Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.41.0.html
E-Pkwiu: 10.20.42 - Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.4 - Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiakó
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.42.html
E-Pkwiu: 10.20.42.0 - Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.4 - Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiakó
10.20.42 - Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.42.0.html
E-Pkwiu: 10.20.9 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonaw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.9.html
E-Pkwiu: 1.20.91 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniemi konserwowaniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.9 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonaw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,1.20.91.html
E-Pkwiu: 10.20.91.0 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.9 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonaw
1.20.91 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniemi konserwowaniem
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.91.0.html
E-Pkwiu: 10.20.99 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.9 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonaw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.99.html
E-Pkwiu: 10.20.99.0 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.2 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 - RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.9 - Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonaw
10.20.99 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.20.99.0.html
E-Pkwiu: 10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.3.html
E-Pkwiu: 10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.html
E-Pkwiu: 10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.1.html
E-Pkwiu: 10.31.11 - Ziemniaki zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.11.html
E-Pkwiu: 10.31.11.0 - Ziemniaki zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
10.31.11 - Ziemniaki zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.11.0.html
E-Pkwiu: 10.31.12 - Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.12.html
E-Pkwiu: 10.31.12.0 - Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
10.31.12 - Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.12.0.html
E-Pkwiu: 10.31.13 - Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.13.html
E-Pkwiu: 10.31.13.0 - Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
10.31.13 - Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.13.0.html
E-Pkwiu: 10.31.14 - Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.14.html
E-Pkwiu: 10.31.14.0 - Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 - Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
10.31.14 - Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.14.0.html
E-Pkwiu: 10.31.9 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.9.html
E-Pkwiu: 10.31.91 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.9 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.91.html
E-Pkwiu: 10.31.91.0 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.9 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców
10.31.91 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.91.0.html
E-Pkwiu: 10.31.99 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.9 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.99.html
E-Pkwiu: 10.31.99.0 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 - ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.9 - Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców
10.31.99 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.31.99.0.html
E-Pkwiu: 10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.html
E-Pkwiu: 10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.1.html
E-Pkwiu: 10.32.11 - Sok pomidorowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.11.html
E-Pkwiu: 10.32.11.0 - Sok pomidorowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.11 - Sok pomidorowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.11.0.html
E-Pkwiu: 10.32.12 - Sok pomarańczowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.12.html
E-Pkwiu: 10.32.12.0 - Sok pomarańczowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.12 - Sok pomarańczowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.12.0.html
E-Pkwiu: 10.32.13 - Sok grejpfrutowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.13.html
E-Pkwiu: 10.32.13.0 - Sok grejpfrutowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.13 - Sok grejpfrutowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.13.0.html
E-Pkwiu: 10.32.14 - Sok ananasowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.14.html
E-Pkwiu: 10.32.14 - Sok ananasowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.14 - Sok ananasowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.14.html
E-Pkwiu: 10.32.15 - Sok winogronowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.15.html
E-Pkwiu: 10.32.15.0 - Sok winogronowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.15 - Sok winogronowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.15.0.html
E-Pkwiu: 10.32.16 - Sok jabłkowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.16.html
E-Pkwiu: 10.32.16.0 - Sok jabłkowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.16 - Sok jabłkowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.16.0.html
E-Pkwiu: 10.32.17 - Mieszaniny soków z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.17.html
E-Pkwiu: 10.32.17.0 - Mieszaniny soków z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.17 - Mieszaniny soków z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.17.0.html
E-Pkwiu: 10.32.19 - Pozostałe soki z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.19.html
E-Pkwiu: 10.32.19.0 - Pozostałe soki z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 - Soki z owoców i warzyw
10.32.19 - Pozostałe soki z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.19.0.html
E-Pkwiu: 10.32.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.9.html
E-Pkwiu: 10.32.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.99.html
E-Pkwiu: 10.32.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.32 - SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10.32.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.32.99.0.html
E-Pkwiu: 10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.html
E-Pkwiu: 10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.1.html
E-Pkwiu: 10.39.11 - Warzywa zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.11.html
E-Pkwiu: 10.39.11.0 - Warzywa zamrożone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.11 - Warzywa zamrożone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.11.0.html
E-Pkwiu: 10.39.12 - Warzywa zakonserwowane tymczasowo
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.12.html
E-Pkwiu: 10.39.12.0 - Warzywa zakonserwowane tymczasowo
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.12 - Warzywa zakonserwowane tymczasowo
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.12.0.html
E-Pkwiu: 10.39.13 - Warzywa suszone, włączając grzyby
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.13.html
E-Pkwiu: 10.39.13.0 - Warzywa suszone, włączając grzyby
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.13 - Warzywa suszone, włączając grzyby
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.13.0.html
E-Pkwiu: 10.39.14 - Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.14.html
E-Pkwiu: 10.39.14.0 - Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.14 - Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.14.0.html
E-Pkwiu: 10.39.15 - Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.15.html
E-Pkwiu: 10.39.15.0 - Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.15 - Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.15.0.html
E-Pkwiu: 10.39.16 - Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.16.html
E-Pkwiu: 10.39.16.0 - Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.16 - Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.16.0.html
E-Pkwiu: 10.39.17 - Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.17.html
E-Pkwiu: 10.39.17.0 - Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeni
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.17 - Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.17.0.html
E-Pkwiu: 10.39.18 - Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.18.html
E-Pkwiu: 10.39.18.0 - Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 - Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.18 - Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.18.0.html
E-Pkwiu: 10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.2.html
E-Pkwiu: 10.39.21 - Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.21.html
E-Pkwiu: 10.39.21.0 - Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
10.39.21 - Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.21.0.html
E-Pkwiu: 10.39.22 - Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.22.html
E-Pkwiu: 10.39.22.0 - Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
10.39.22 - Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.22.0.html
E-Pkwiu: 10.39.23 - Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.23.html
E-Pkwiu: 10.39.23.0 - Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
10.39.23 - Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.23.0.html
E-Pkwiu: 10.39.24 - Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.24.html
E-Pkwiu: 10.39.24.0 - Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
10.39.24 - Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.24.0.html
E-Pkwiu: 10.39.25 - Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.25.html
E-Pkwiu: 10.39.25.0 - Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.2 - Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
10.39.25 - Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.25.0.html
E-Pkwiu: 10.39.3 - Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.3.html
E-Pkwiu: 10.39.30 - Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.3 - Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.30.html
E-Pkwiu: 10.39.30.0 - Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.3 - Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
10.39.30 - Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.30.0.html
E-Pkwiu: 10.39.9 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowan
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.9.html
E-Pkwiu: 10.39.91 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.9 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowan
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.91.html
E-Pkwiu: 10.39.91.0 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.9 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowan
10.39.91 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.91.0.html
E-Pkwiu: 10.39.99 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.9 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowan
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.99.html
E-Pkwiu: 10.39.99.0 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.3 - OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39 - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.9 - Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowan
10.39.99 - Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.39.99.0.html
E-Pkwiu: 10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.4.html
E-Pkwiu: 10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.html
E-Pkwiu: 10.41.1 - Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.1.html
E-Pkwiu: 10.41.11 - Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.1 - Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.11.html
E-Pkwiu: 10.41.11.0 - Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny spo
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.1 - Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
10.41.11 - Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.11.0.html
E-Pkwiu: 10.41.12 - Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.1 - Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.12.html
E-Pkwiu: 10.41.12.0 - Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.1 - Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
10.41.12 - Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.12.0.html
E-Pkwiu: 10.41.19 - Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, n
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.1 - Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.19.html
E-Pkwiu: 10.41.19.0 - Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafino
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.1 - Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
10.41.19 - Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, n
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.19.0.html
E-Pkwiu: 10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.2.html
E-Pkwiu: 10.41.21 - Olej sojowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.21.html
E-Pkwiu: 10.41.21.0 - Olej sojowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.21 - Olej sojowy surowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.21.0.html
E-Pkwiu: 10.41.22 - Olej z orzeszków ziemnych surowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.22.html
E-Pkwiu: 10.41.22.0 - Olej z orzeszków ziemnych surowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.22 - Olej z orzeszków ziemnych surowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.22.0.html
E-Pkwiu: 10.41.23 - Oliwa z oliwek surowa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.23.html
E-Pkwiu: 10.41.23.0 - Oliwa z oliwek surowa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.23 - Oliwa z oliwek surowa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.23.0.html
E-Pkwiu: 10.41.24 - Olej słonecznikowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.24.html
E-Pkwiu: 10.41.24.0 - Olej słonecznikowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.24 - Olej słonecznikowy surowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.24.0.html
E-Pkwiu: 10.41.25 - Olej z nasion bawełny surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.25.html
E-Pkwiu: 10.41.25.0 - Olej z nasion bawełny surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.25 - Olej z nasion bawełny surowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.25.0.html
E-Pkwiu: 10.41.26 - Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.26.html
E-Pkwiu: 10.41.26.0 - Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.26 - Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.26.0.html
E-Pkwiu: 10.41.27 - Olej palmowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.27.html
E-Pkwiu: 10.41.27.0 - Olej palmowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.27 - Olej palmowy surowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.27.0.html
E-Pkwiu: 10.41.28 - Olej kokosowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.28.html
E-Pkwiu: 10.41.28.0 - Olej kokosowy surowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.28 - Olej kokosowy surowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.28.0.html
E-Pkwiu: 10.41.29 - Pozostałe surowe oleje roślinne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.29.html
E-Pkwiu: 10.41.29.0 - Pozostałe surowe oleje roślinne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.2 - Oleje roślinne surowe
10.41.29 - Pozostałe surowe oleje roślinne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.29.0.html
E-Pkwiu: 10.41.3 - Linters bawełniany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.3.html
E-Pkwiu: 10.41.30 - Linters bawełniany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.3 - Linters bawełniany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.30.html
E-Pkwiu: 10.41.30.0 - Linters bawełniany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.3 - Linters bawełniany
10.41.30 - Linters bawełniany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.30.0.html
E-Pkwiu: 10.41.4 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłą
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.4.html
E-Pkwiu: 10.41.41 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.4 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłą
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.41.html
E-Pkwiu: 10.41.41.0 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.4 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłą
10.41.41 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.41.0.html
E-Pkwiu: 10.41.42 - Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.4 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłą
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.42.html
E-Pkwiu: 10.41.42.0 - Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.4 - Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłą
10.41.42 - Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.42.0.html
E-Pkwiu: 10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.5.html
E-Pkwiu: 10.41.51 - Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.51.html
E-Pkwiu: 10.41.51.0 - Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.51 - Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.51.0.html
E-Pkwiu: 10.41.52 - Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.52.html
E-Pkwiu: 10.41.52.0 - Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.52 - Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.52.0.html
E-Pkwiu: 10.41.53 - Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.53.html
E-Pkwiu: 10.41.53.0 - Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.53 - Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.53.0.html
E-Pkwiu: 10.41.54 - Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.54.html
E-Pkwiu: 10.41.54.0 - Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.54 - Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.54.0.html
E-Pkwiu: 10.41.55 - Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.55.html
E-Pkwiu: 10.41.55.0 - Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.55 - Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.55.0.html
E-Pkwiu: 10.41.56 - Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.56.html
E-Pkwiu: 10.41.56.0 - Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.56 - Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.56.0.html
E-Pkwiu: 10.41.57 - Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.57.html
E-Pkwiu: 10.41.57.0 - Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.57 - Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.57.0.html
E-Pkwiu: 10.41.58 - Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.58.html
E-Pkwiu: 10.41.58.0 - Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.58 - Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.58.0.html
E-Pkwiu: 10.41.59 - Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe ole
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.59.html
E-Pkwiu: 10.41.59.0 - Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.5 - Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.59 - Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe ole
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.59.0.html
E-Pkwiu: 10.41.6 - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.6.html
E-Pkwiu: 10.41.60 - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.6 - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.60.html
E-Pkwiu: 10.41.60.0 - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.6 - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.60 - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.60.0.html
E-Pkwiu: 10.41.7 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.7.html
E-Pkwiu: 10.41.71 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.7 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.71.html
E-Pkwiu: 10.41.71.0 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.7 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz
10.41.71 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.71.0.html
E-Pkwiu: 10.41.72 - Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.7 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.72.html
E-Pkwiu: 10.41.72.0 - Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.7 - Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz
10.41.72 - Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.72.0.html
E-Pkwiu: 10.41.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.9.html
E-Pkwiu: 10.41.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.99.html
E-Pkwiu: 10.41.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10.41.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.41.99.0.html
E-Pkwiu: 10.42 - MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.42.html
E-Pkwiu: 10.42.1 - Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.42 - MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.42.1.html
E-Pkwiu: 10.42.10 - Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.42 - MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10.42.1 - Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.42.10.html
E-Pkwiu: 10.42.10.0 - Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.42 - MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10.42.1 - Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10.42.10 - Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.42.10.0.html
E-Pkwiu: 10.42.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.42 - MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.42.9.html
E-Pkwiu: 10.42.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.42 - MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10.42.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.42.99.html
E-Pkwiu: 10.42.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.4 - OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.42 - MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10.42.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.42.99.0.html
E-Pkwiu: 10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.5.html
E-Pkwiu: 10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.html
E-Pkwiu: 10.51.1 - Mleko płynne przetworzone i śmietana
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.1.html
E-Pkwiu: 10.51.11 - Mleko płynne przetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.1 - Mleko płynne przetworzone i śmietana
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.11.html
E-Pkwiu: 10.51.11.0 - Mleko płynne przetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.1 - Mleko płynne przetworzone i śmietana
10.51.11 - Mleko płynne przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.11.0.html
E-Pkwiu: 10.51.12 - Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.1 - Mleko płynne przetworzone i śmietana
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.12.html
E-Pkwiu: 10.51.12.0 - Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.1 - Mleko płynne przetworzone i śmietana
10.51.12 - Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.12.0.html
E-Pkwiu: 10.51.2 - Mleko w postaci stałej
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.2.html
E-Pkwiu: 10.51.21 - Mleko odtłuszczone w proszku
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.2 - Mleko w postaci stałej
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.21.html
E-Pkwiu: 10.51.21.0 - Mleko odtłuszczone w proszku
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.2 - Mleko w postaci stałej
10.51.21 - Mleko odtłuszczone w proszku
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.21.0.html
E-Pkwiu: 10.51.22 - Mleko pełne w proszku
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.2 - Mleko w postaci stałej
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.22.html
E-Pkwiu: 10.51.22.0 - Mleko pełne w proszku
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.2 - Mleko w postaci stałej
10.51.22 - Mleko pełne w proszku
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.22.0.html
E-Pkwiu: 10.51.3 - Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.3.html
E-Pkwiu: 10.51.30 - Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.3 - Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.30.html
E-Pkwiu: 10.51.30.0 - Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.3 - Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10.51.30 - Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.30.0.html
E-Pkwiu: 10.51.4 - Sery i twarogi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.4.html
E-Pkwiu: 10.51.40 - Sery i twarogi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.4 - Sery i twarogi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.40.html
E-Pkwiu: 10.51.40.0 - Sery i twarogi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.4 - Sery i twarogi
10.51.40 - Sery i twarogi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.40.0.html
E-Pkwiu: 10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.5.html
E-Pkwiu: 10.51.51 - Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.51.html
E-Pkwiu: 10.51.51.0 - Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
10.51.51 - Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.51.0.html
E-Pkwiu: 10.51.52 - Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.52.html
E-Pkwiu: 10.51.52.0 - Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
10.51.52 - Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.52.0.html
E-Pkwiu: 10.51.53 - Kazeina
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.53.html
E-Pkwiu: 10.51.53.0 - Kazeina
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
10.51.53 - Kazeina
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.53.0.html
E-Pkwiu: 10.51.54 - Laktoza i syrop laktozowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.54.html
E-Pkwiu: 10.51.54.0 - Laktoza i syrop laktozowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
10.51.54 - Laktoza i syrop laktozowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.54.0.html
E-Pkwiu: 10.51.55 - Serwatka
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.55.html
E-Pkwiu: 10.51.55.0 - Serwatka
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
10.51.55 - Serwatka
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.55.0.html
E-Pkwiu: 10.51.56 - Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.56.html
E-Pkwiu: 10.51.56.0 - Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.5 - Pozostałe wyroby mleczarskie
10.51.56 - Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.56.0.html
E-Pkwiu: 10.51.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.9.html
E-Pkwiu: 10.51.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.99.html
E-Pkwiu: 10.51.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.51 - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10.51.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.51.99.0.html
E-Pkwiu: 10.52 - LODY
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.52.html
E-Pkwiu: 10.52.1 - Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.52 - LODY
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.52.1.html
E-Pkwiu: 10.52.10 - Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.52 - LODY
10.52.1 - Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.52.10.html
E-Pkwiu: 10.52.10.0 - Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.52 - LODY
10.52.1 - Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10.52.10 - Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.52.10.0.html
E-Pkwiu: 10.52.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.52 - LODY
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.52.9.html
E-Pkwiu: 10.52.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.52 - LODY
10.52.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.52.99.html
E-Pkwiu: 10.52.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.5 - WYROBY MLECZARSKIE
10.52 - LODY
10.52.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10.52.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.52.99.0.html
E-Pkwiu: 10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.6.html
E-Pkwiu: 10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.html
E-Pkwiu: 10.61.1 - Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.1.html
E-Pkwiu: 10.61.11 - Ryż łuskany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.1 - Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.11.html
E-Pkwiu: 10.61.11.0 - Ryż łuskany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.1 - Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
10.61.11 - Ryż łuskany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.11.0.html
E-Pkwiu: 10.61.12 - Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.1 - Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.12.html
E-Pkwiu: 10.61.12.0 - Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.1 - Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
10.61.12 - Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.12.0.html
E-Pkwiu: 10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.2.html
E-Pkwiu: 10.61.21 - Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.21.html
E-Pkwiu: 10.61.21.0 - Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
10.61.21 - Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.21.0.html
E-Pkwiu: 10.61.22 - Mąka z pozostałych zbóż
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.22.html
E-Pkwiu: 10.61.22.0 - Mąka z pozostałych zbóż
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
10.61.22 - Mąka z pozostałych zbóż
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.22.0.html
E-Pkwiu: 10.61.23 - Mąka i mączka z suszonych części roślin
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.23.html
E-Pkwiu: 10.61.23.0 - Mąka i mączka z suszonych części roślin
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
10.61.23 - Mąka i mączka z suszonych części roślin
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.23.0.html
E-Pkwiu: 10.61.24 - Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.24.html
E-Pkwiu: 10.61.24.0 - Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.2 - Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
10.61.24 - Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.24.0.html
E-Pkwiu: 10.61.3 - Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.3.html
E-Pkwiu: 10.61.31 - Kasze i mączki z pszenicy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.3 - Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.31.html
E-Pkwiu: 10.61.31.0 - Kasze i mączki z pszenicy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.3 - Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.31 - Kasze i mączki z pszenicy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.31.0.html
E-Pkwiu: 10.61.32 - Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.3 - Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.32.html
E-Pkwiu: 10.61.32.0 - Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.3 - Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.32 - Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.32.0.html
E-Pkwiu: 10.61.33 - Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.3 - Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.33.html
E-Pkwiu: 10.61.33.0 - Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.3 - Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.33 - Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.33.0.html
E-Pkwiu: 10.61.4 - Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.4.html
E-Pkwiu: 10.61.40 - Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.4 - Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.40.html
E-Pkwiu: 10.61.40.0 - Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.4 - Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10.61.40 - Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.40.0.html
E-Pkwiu: 10.61.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.9.html
E-Pkwiu: 10.61.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.99.html
E-Pkwiu: 10.61.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10.61.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.61.99.0.html
E-Pkwiu: 10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.html
E-Pkwiu: 10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.1.html
E-Pkwiu: 10.62.11 - Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.11.html
E-Pkwiu: 10.62.11.0 - Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.11 - Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.11.0.html
E-Pkwiu: 10.62.12 - Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.12.html
E-Pkwiu: 10.62.12.0 - Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.12 - Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.12.0.html
E-Pkwiu: 10.62.13 - Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej nie
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.13.html
E-Pkwiu: 10.62.13.0 - Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikow
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.13 - Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej nie
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.13.0.html
E-Pkwiu: 10.62.14 - Olej kukurydziany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.14.html
E-Pkwiu: 10.62.14.0 - Olej kukurydziany
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 - Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.14 - Olej kukurydziany
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.14.0.html
E-Pkwiu: 10.62.2 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.2.html
E-Pkwiu: 10.62.20 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.2 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.20.html
E-Pkwiu: 10.62.20.0 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.2 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10.62.20 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.20.0.html
E-Pkwiu: 10.62.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.9.html
E-Pkwiu: 10.62.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.99.html
E-Pkwiu: 10.62.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.6 - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.62 - SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10.62.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.62.99.0.html
E-Pkwiu: 10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.7.html
E-Pkwiu: 10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.html
E-Pkwiu: 10.71.1 - Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.1.html
E-Pkwiu: 10.71.11 - Pieczywo świeże
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.71.1 - Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.11.html
E-Pkwiu: 10.71.11.0 - Pieczywo świeże
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.71.1 - Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka
10.71.11 - Pieczywo świeże
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.11.0.html
E-Pkwiu: 10.71.12 - Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.71.1 - Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.12.html
E-Pkwiu: 10.71.12.0 - Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.71.1 - Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka
10.71.12 - Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.12.0.html
E-Pkwiu: 10.71.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.9.html
E-Pkwiu: 10.71.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.71.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.99.html
E-Pkwiu: 10.71.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71 - PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.71.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.71.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.71.99.0.html
E-Pkwiu: 10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.html
E-Pkwiu: 10.72.1 - Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.1.html
E-Pkwiu: 10.72.11 - Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.1 - Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.11.html
E-Pkwiu: 10.72.11.0 - Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.1 - Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
10.72.11 - Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.11.0.html
E-Pkwiu: 10.72.12 - Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.1 - Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.12.html
E-Pkwiu: 10.72.12.0 - Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.1 - Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
10.72.12 - Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.12.0.html
E-Pkwiu: 10.72.19 - Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.1 - Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.19.html
E-Pkwiu: 10.72.19.0 - Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.1 - Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
10.72.19 - Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.19.0.html
E-Pkwiu: 10.72.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.9.html
E-Pkwiu: 10.72.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.99.html
E-Pkwiu: 10.72.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.72 - SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.72.99.0.html
E-Pkwiu: 10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.html
E-Pkwiu: 10.73.1 - Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.1.html
E-Pkwiu: 10.73.11 - Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.1 - Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.11.html
E-Pkwiu: 10.73.11.0 - Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.1 - Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne
10.73.11 - Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.11.0.html
E-Pkwiu: 10.73.12 - Kuskus
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.1 - Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.12.html
E-Pkwiu: 10.73.12.0 - Kuskus
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.1 - Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne
10.73.12 - Kuskus
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.12.0.html
E-Pkwiu: 10.73.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.9.html
E-Pkwiu: 10.73.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.99.html
E-Pkwiu: 10.73.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.7 - WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.73 - MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.73.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.73.99.0.html
E-Pkwiu: 10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.8.html
E-Pkwiu: 10.81 - CUKIER
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.html
E-Pkwiu: 10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.1.html
E-Pkwiu: 10.81.11 - trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.11.html
E-Pkwiu: 10.81.11.0 - Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
10.81.11 - trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.11.0.html
E-Pkwiu: 10.81.12 - Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatk
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.12.html
E-Pkwiu: 10.81.12.0 - Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatk
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
10.81.12 - Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatk
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.12.0.html
E-Pkwiu: 10.81.13 - Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop kl
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.13.html
E-Pkwiu: 10.81.13.0 - Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop kl
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
10.81.13 - Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop kl
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.13.0.html
E-Pkwiu: 10.81.14 - Melasa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.14.html
E-Pkwiu: 10.81.14.0 - Melasa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.1 - Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
10.81.14 - Melasa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.14.0.html
E-Pkwiu: 10.81.2 - Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.2.html
E-Pkwiu: 10.81.20 - Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.2 - Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.20.html
E-Pkwiu: 10.81.20.0 - Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.2 - Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10.81.20 - Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.20.0.html
E-Pkwiu: 10.81.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.9.html
E-Pkwiu: 10.81.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.99.html
E-Pkwiu: 10.81.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81 - CUKIER
10.81.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10.81.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.81.99.0.html
E-Pkwiu: 10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.html
E-Pkwiu: 10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.1.html
E-Pkwiu: 10.82.11 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.11.html
E-Pkwiu: 10.82.11.0 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
10.82.11 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.11.0.html
E-Pkwiu: 10.82.12 - Masło, tłuszcz i olej kakaowe
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.12.html
E-Pkwiu: 10.82.12.0 - Masło, tłuszcz i olej kakaowe
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
10.82.12 - Masło, tłuszcz i olej kakaowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.12.0.html
E-Pkwiu: 10.82.13 - Proszek kakaowy niesłodzony
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.13.html
E-Pkwiu: 10.82.13.0 - Proszek kakaowy niesłodzony
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
10.82.13 - Proszek kakaowy niesłodzony
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.13.0.html
E-Pkwiu: 10.82.14 - Proszek kakaowy słodzony
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.14.html
E-Pkwiu: 10.82.14.0 - Proszek kakaowy słodzony
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1 - Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
10.82.14 - Proszek kakaowy słodzony
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.14.0.html
E-Pkwiu: 10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.2.html
E-Pkwiu: 10.82.21 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaow
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.21.html
E-Pkwiu: 10.82.21.0 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaow
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
10.82.21 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaow
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.21.0.html
E-Pkwiu: 10.82.22 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.22.html
E-Pkwiu: 10.82.22.0 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
10.82.22 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.22.0.html
E-Pkwiu: 10.82.23 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.23.html
E-Pkwiu: 10.82.23.0 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
10.82.23 - Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.23.0.html
E-Pkwiu: 10.82.24 - Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.24.html
E-Pkwiu: 10.82.24.0 - Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.2 - Czekolada i wyroby cukiernicze
10.82.24 - Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.24.0.html
E-Pkwiu: 10.82.3 - Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.3.html
E-Pkwiu: 10.82.30 - Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.3 - Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.30.html
E-Pkwiu: 10.82.30.0 - Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.3 - Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10.82.30 - Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.30.0.html
E-Pkwiu: 10.82.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.9.html
E-Pkwiu: 10.82.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.99.html
E-Pkwiu: 10.82.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.82 - KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.82.99.0.html
E-Pkwiu: 10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.html
E-Pkwiu: 10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.1.html
E-Pkwiu: 10.83.11 - Kawa palona i kawa bezkofeinowa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.11.html
E-Pkwiu: 10.83.11.0 - Kawa palona i kawa bezkofeinowa
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
10.83.11 - Kawa palona i kawa bezkofeinowa
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.11.0.html
E-Pkwiu: 10.83.12 - Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.12.html
E-Pkwiu: 10.83.12.0 - Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
10.83.12 - Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.12.0.html
E-Pkwiu: 10.83.13 - Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowania
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.13.html
E-Pkwiu: 10.83.13.0 - Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowania
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
10.83.13 - Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.13.0.html
E-Pkwiu: 10.83.14 - Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.14.html
E-Pkwiu: 10.83.14.0 - Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
10.83.14 - Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.14.0.html
E-Pkwiu: 10.83.15 - Napary (herbatki) ziołowe
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.15.html
E-Pkwiu: 10.83.15.0 - Napary (herbatki) ziołowe
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1 - Kawa i herbata przetworzone
10.83.15 - Napary (herbatki) ziołowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.15.0.html
E-Pkwiu: 10.83.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.9.html
E-Pkwiu: 10.83.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.99.html
E-Pkwiu: 10.83.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.83 - KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10.83.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.83.99.0.html
E-Pkwiu: 10.84 - PRZYPRAWY
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.html
E-Pkwiu: 10.84.1 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.1.html
E-Pkwiu: 10.84.11 - Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.1 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.11.html
E-Pkwiu: 10.84.11.0 - Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.1 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
10.84.11 - Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.11.0.html
E-Pkwiu: 10.84.12 - Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.1 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.12.html
E-Pkwiu: 10.84.12.0 - Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.1 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
10.84.12 - Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.12.0.html
E-Pkwiu: 10.84.2 - Przyprawy przetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.2.html
E-Pkwiu: 10.84.21 - Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.2 - Przyprawy przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.21.html
E-Pkwiu: 10.84.21.0 - Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.2 - Przyprawy przetworzone
10.84.21 - Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.21.0.html
E-Pkwiu: 10.84.22 - Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.2 - Przyprawy przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.22.html
E-Pkwiu: 10.84.22.0 - Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.2 - Przyprawy przetworzone
10.84.22 - Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.22.0.html
E-Pkwiu: 10.84.23 - Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.2 - Przyprawy przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.23.html
E-Pkwiu: 10.84.23.0 - Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.2 - Przyprawy przetworzone
10.84.23 - Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.23.0.html
E-Pkwiu: 10.84.3 - Sól spożywcza
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.3.html
E-Pkwiu: 10.84.30 - Sól spożywcza
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.3 - Sól spożywcza
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.30.html
E-Pkwiu: 10.84.30.0 - Sól spożywcza
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.3 - Sól spożywcza
10.84.30 - Sól spożywcza
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.30.0.html
E-Pkwiu: 10.84.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.9.html
E-Pkwiu: 10.84.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.99.html
E-Pkwiu: 10.84.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.84 - PRZYPRAWY
10.84.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10.84.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.84.99.0.html
E-Pkwiu: 10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.html
E-Pkwiu: 10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.1.html
E-Pkwiu: 10.85.11 - Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.11.html
E-Pkwiu: 10.85.11.0 - Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
10.85.11 - Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.11.0.html
E-Pkwiu: 10.85.12 - Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.12.html
E-Pkwiu: 10.85.12.0 - Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
10.85.12 - Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.12.0.html
E-Pkwiu: 10.85.13 - Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.13.html
E-Pkwiu: 10.85.13.0 - Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
10.85.13 - Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.13.0.html
E-Pkwiu: 10.85.14 - Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.14.html
E-Pkwiu: 10.85.14.0 - Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
10.85.14 - Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.14.0.html
E-Pkwiu: 10.85.19 - Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.19.html
E-Pkwiu: 10.85.19.0 - Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1 - Gotowe posiłki i dania
10.85.19 - Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.19.0.html
E-Pkwiu: 10.85.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.9.html
E-Pkwiu: 10.85.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.99.html
E-Pkwiu: 10.85.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.85 - GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10.85.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.85.99.0.html
E-Pkwiu: 10.86 - PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.86.html
E-Pkwiu: 10.86.1 - Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.86 - PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.86.1.html
E-Pkwiu: 10.86.10 - Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.86 - PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10.86.1 - Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.86.10.html
E-Pkwiu: 10.86.10.0 - Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.86 - PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10.86.1 - Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10.86.10 - Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.86.10.0.html
E-Pkwiu: 10.86.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.86 - PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.86.9.html
E-Pkwiu: 10.86.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.86 - PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10.86.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.86.99.html
E-Pkwiu: 10.86.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.86 - PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10.86.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10.86.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.86.99.0.html
E-Pkwiu: 10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.html
E-Pkwiu: 10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.1.html
E-Pkwiu: 10.89.11 - Zupy i buliony oraz przetwory z nich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.11.html
E-Pkwiu: 10.89.11.0 - Zupy i buliony oraz przetwory z nich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.11 - Zupy i buliony oraz przetwory z nich
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.11.0.html
E-Pkwiu: 10.89.12 - Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.12.html
E-Pkwiu: 10.89.12.0 - Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.12 - Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.12.0.html
E-Pkwiu: 10.89.13 - Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.13.html
E-Pkwiu: 10.89.13.0 - Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.13 - Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.13.0.html
E-Pkwiu: 10.89.14 - Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.14.html
E-Pkwiu: 10.89.14.0 - Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.14 - Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.14.0.html
E-Pkwiu: 10.89.15 - Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.15.html
E-Pkwiu: 10.89.15.0 - Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.15 - Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.15.0.html
E-Pkwiu: 10.89.19 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.19.html
E-Pkwiu: 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1 - Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.19 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.19.0.html
E-Pkwiu: 10.89.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.9.html
E-Pkwiu: 10.89.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.99.html
E-Pkwiu: 10.89.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.8 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.89 - POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10.89.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.89.99.0.html
E-Pkwiu: 10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.9.html
E-Pkwiu: 10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.html
E-Pkwiu: 10.91.1 - Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.1.html
E-Pkwiu: 10.91.10 - Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.1 - Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.10.html
E-Pkwiu: 10.91.10.0 - Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.1 - Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10.91.10 - Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.10.0.html
E-Pkwiu: 10.91.2 - Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.2.html
E-Pkwiu: 10.91.20 - Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.2 - Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.20.html
E-Pkwiu: 10.91.20.0 - Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.2 - Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
10.91.20 - Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.20.0.html
E-Pkwiu: 10.91.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.9.html
E-Pkwiu: 10.91.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.99.html
E-Pkwiu: 10.91.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91 - GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10.91.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.91.99.0.html
E-Pkwiu: 10.92 - GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.92.html
E-Pkwiu: 10.92.1 - Gotowa karma dla zwierząt domowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.92 - GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.92.1.html
E-Pkwiu: 10.92.10 - Gotowa karma dla zwierząt domowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.92 - GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.1 - Gotowa karma dla zwierząt domowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.92.10.html
E-Pkwiu: 10.92.10.0 - Gotowa karma dla zwierząt domowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.92 - GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.1 - Gotowa karma dla zwierząt domowych
10.92.10 - Gotowa karma dla zwierząt domowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.92.10.0.html
E-Pkwiu: 10.92.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.92 - GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.92.9.html
E-Pkwiu: 10.92.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.92 - GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.92.99.html
E-Pkwiu: 10.92.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.9 - GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.92 - GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.92.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,10.92.99.0.html
www.e-pkwiu.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.e-pkwiu.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji