Kody Pkwiu, Klasyfikacja Pkwiu - Wyszukiwarka Kodów Pkwiu     Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

E-Pkwiu

Wpisz szukane s_owo lub fraz_:

uwzgl_dnij dzia_y, grupy oraz klasy
poka_ wyja_nienia
Grupa 22.23.1 kod__w E-Pkwiu
Zawiera: 13 z 8561 kod__w E-Pkwiu.
E-Pkwiu: 22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.1.html
E-Pkwiu: 22.23.11 - Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.11.html
E-Pkwiu: 22.23.11.0 - Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
22.23.11 - Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.11.0.html
E-Pkwiu: 22.23.12 - Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.12.html
E-Pkwiu: 22.23.12.0 - Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
22.23.12 - Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.12.0.html
E-Pkwiu: 22.23.13 - Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.13.html
E-Pkwiu: 22.23.13.0 - Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
22.23.13 - Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.13.0.html
E-Pkwiu: 22.23.14 - Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.14.html
E-Pkwiu: 22.23.14.0 - Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
22.23.14 - Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.14.0.html
E-Pkwiu: 22.23.15 - Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.15.html
E-Pkwiu: 22.23.15.0 - Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
22.23.15 - Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.15.0.html
E-Pkwiu: 22.23.19 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.19.html
E-Pkwiu: 22.23.19.0 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztuczn
22.23.19 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,22.23.19.0.html
www.e-pkwiu.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.e-pkwiu.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji