Kody Pkwiu, Klasyfikacja Pkwiu - Wyszukiwarka Kodów Pkwiu     Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

E-Pkwiu

Wpisz szukane s_owo lub fraz_:

uwzgl_dnij dzia_y, grupy oraz klasy
poka_ wyja_nienia
Grupa 38.3 kod__w E-Pkwiu
Zawiera: 39 z 8561 kod__w E-Pkwiu.
E-Pkwiu: 38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.3.html
E-Pkwiu: 38.31 - USŁUGI W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.31.html
E-Pkwiu: 38.31.1 - Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.31 - USŁUGI W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.31.1.html
E-Pkwiu: 38.31.11 - Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.31 - USŁUGI W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
38.31.1 - Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.31.11.html
E-Pkwiu: 38.31.11.0 - Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.31 - USŁUGI W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
38.31.1 - Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych
38.31.11 - Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.31.11.0.html
E-Pkwiu: 38.31.12 - Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.31 - USŁUGI W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
38.31.1 - Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.31.12.html
E-Pkwiu: 38.31.12.0 - Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.31 - USŁUGI W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
38.31.1 - Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych
38.31.12 - Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.31.12.0.html
E-Pkwiu: 38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.html
E-Pkwiu: 38.32.1 - Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.1.html
E-Pkwiu: 38.32.11 - Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.1 - Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.11.html
E-Pkwiu: 38.32.11.0 - Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.1 - Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych
38.32.11 - Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.11.0.html
E-Pkwiu: 38.32.12 - Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.1 - Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.12.html
E-Pkwiu: 38.32.12.0 - Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.1 - Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych
38.32.12 - Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.12.0.html
E-Pkwiu: 38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.2.html
E-Pkwiu: 38.32.21 - Surowce wtórne z metali szlachetnych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.21.html
E-Pkwiu: 38.32.21.0 - Surowce wtórne z metali szlachetnych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
38.32.21 - Surowce wtórne z metali szlachetnych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.21.0.html
E-Pkwiu: 38.32.22 - Surowce wtórne z metali żelaznych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.22.html
E-Pkwiu: 38.32.22.0 - Surowce wtórne z metali żelaznych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
38.32.22 - Surowce wtórne z metali żelaznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.22.0.html
E-Pkwiu: 38.32.23 - Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.23.html
E-Pkwiu: 38.32.23.0 - Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
38.32.23 - Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.23.0.html
E-Pkwiu: 38.32.24 - Surowce wtórne z niklu i stopów niklu
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.24.html
E-Pkwiu: 38.32.24.0 - Surowce wtórne z niklu i stopów niklu
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
38.32.24 - Surowce wtórne z niklu i stopów niklu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.24.0.html
E-Pkwiu: 38.32.25 - Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.25.html
E-Pkwiu: 38.32.25.0 - Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
38.32.25 - Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.25.0.html
E-Pkwiu: 38.32.29 - Surowce wtórne z pozostałych metali
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.29.html
E-Pkwiu: 38.32.29.0 - Surowce wtórne z pozostałych metali
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.2 - Surowce wtórne metalowe
38.32.29 - Surowce wtórne z pozostałych metali
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.29.0.html
E-Pkwiu: 38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.3.html
E-Pkwiu: 38.32.31 - Surowce wtórne ze szkła
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.31.html
E-Pkwiu: 38.32.31.0 - Surowce wtórne ze szkła
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
38.32.31 - Surowce wtórne ze szkła
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.31.0.html
E-Pkwiu: 38.32.32 - Surowce wtórne z papieru i tektury
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.32.html
E-Pkwiu: 38.32.32.0 - Surowce wtórne z papieru i tektury
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
38.32.32 - Surowce wtórne z papieru i tektury
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.32.0.html
E-Pkwiu: 38.32.33 - Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.33.html
E-Pkwiu: 38.32.33.0 - Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
38.32.33 - Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.33.0.html
E-Pkwiu: 38.32.34 - Surowce wtórne z gumy
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.34.html
E-Pkwiu: 38.32.34.0 - Surowce wtórne z gumy
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
38.32.34 - Surowce wtórne z gumy
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.34.0.html
E-Pkwiu: 38.32.35 - Surowce wtórne z materiałów włókienniczych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.35.html
E-Pkwiu: 38.32.35.0 - Surowce wtórne z materiałów włókienniczych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
38.32.35 - Surowce wtórne z materiałów włókienniczych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.35.0.html
E-Pkwiu: 38.32.39 - Pozostałe surowce wtórne niemetalowe
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.39.html
E-Pkwiu: 38.32.39.0 - Pozostałe surowce wtórne niemetalowe
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.3 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.32 - USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.3 - Surowce wtórne niemetalowe
38.32.39 - Pozostałe surowce wtórne niemetalowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.32.39.0.html
www.e-pkwiu.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.e-pkwiu.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji