Kody Pkwiu, Klasyfikacja Pkwiu - Wyszukiwarka Kodów Pkwiu     Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

E-Pkwiu

Wpisz szukane s_owo lub fraz_:

uwzgl_dnij dzia_y, grupy oraz klasy
poka_ wyja_nienia
Grupa 49.41.1 kod__w E-Pkwiu
Zawiera: 19 z 8561 kod__w E-Pkwiu.
E-Pkwiu: 49.41.1 - Transport drogowy towarów
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.1 .html
E-Pkwiu: 49.41.11 - Transport drogowy towarów samochodami chłodniami
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.11 .html
E-Pkwiu: 49.41.11.0 - Transport drogowy towarów samochodami chłodniami
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.11 - Transport drogowy towarów samochodami chłodniami
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.11.0.html
E-Pkwiu: 49.41.12 - Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.12 .html
E-Pkwiu: 49.41.12.0 - Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.12 - Transport drogowy produktów naftowych cysternami
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.12.0.html
E-Pkwiu: 49.41.13 - Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.13.html
E-Pkwiu: 49.41.13.0 - Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.13 - Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.13.0.html
E-Pkwiu: 49.41.14 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.14 .html
E-Pkwiu: 49.41.14.0 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.14 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.14.0.html
E-Pkwiu: 49.41.15 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.15 .html
E-Pkwiu: 49.41.15.0 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.15 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.15.0.html
E-Pkwiu: 49.41.16 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.16.html
E-Pkwiu: 49.41.16.0 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.16 - Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.16.0.html
E-Pkwiu: 49.41.17 - Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.17 .html
E-Pkwiu: 49.41.17.0 - Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.17 - Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.17.0.html
E-Pkwiu: 49.41.18 - Transport drogowy przesyłek pocztowych
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.18 .html
E-Pkwiu: 49.41.18.0 - Transport drogowy przesyłek pocztowych
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.18 - Transport drogowy przesyłek pocztowych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.18.0.html
E-Pkwiu: 49.41.19 - Pozostały transport drogowy towarów
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.19 .html
E-Pkwiu: 49.41.19.0 - Pozostały transport drogowy towarów
49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 - Transport drogowy towarów
49.41.19 - Pozostały transport drogowy towarów
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,49.41.19.0.html
www.e-pkwiu.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.e-pkwiu.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji